FORGOT YOUR DETAILS?

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Μύτη

Το ειδικά σχεδιασμένο ρινοσκόπιο επιτρέπει τη διάγνωση προβλημάτων του ρινικού διαφράγματος, των κογχών και της ρινικής βαλβίδας.

Η ανεπάρκεια της ρινικής βαλβίδας μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση στυλεών ώστε να εκτιμηθεί το όφελος από μία χειρουργική ενίσχυση του πλάγιου τοιχώματος της μύτης

Η ενδοσκόπηση προσφέρει έναν πλήρη έλεγχο της ρινικής κοιλότητας και του ρινοφάρυγγα και συμπληρώνει την πρόσθια ρινοσκόπηση.

Με το εύκαμπτο ενδοσκόπιο ελέγχεται η ρινική κοιλότητα και ο ρινοφάρυγγας χωρίς κανένα κίνδυνο τραυματισμού. Η ευελιξία αυτού του ενδοσκοπίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η ανατομία της μύτης δεν επιτρέπει την εύκολη διέλευση εργαλείων.

Αυτί

Το μικροσκόπιο προσφέρει καθαρή και μεγεθυσμένη εικόνα ώστε να μπορούν να φανούν όλες οι λεπτομέρειες της τυμπανικής μεμβράνης. Ο καθαρισμός του βύσματος κυψελίδας είναι περισσότερο αποτελεσματικός και ασφαλής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το τοίχωμα του έξω ακουστικού πόρου προβάλλει και δεν επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της τυμπανικής μεμβράνης. Μία μικρή πρόσθια διάτρηση μπορεί να μην γίνει αντιληπτή. Το πρόβλημα ξεπερνιέται με τη χρήση του ενδοσκοπίου.

Ο βασικός και πλέον απαραίτητος έλεγχος της ακοής. Πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε πριν την εφαρμογή ενός ακουστικού βαρηκοΐας

Έλεγχος των πιέσεων της τυμπανικής κοιλότητας. Αποκαλύπτει την παρουσία υγρού στο αυτί και τη δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας. Συμπληρώνει τον βασικό ακοολογικό έλεγχο.

Γίνεται με τη βοήθεια του τυμπανογράφου. Η δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας είναι από τις πιο συχνές διαταραχές που επηρεάζουν την ακοή

Απαραίτητη εξέταση στη διερεύνηση ενός ειδικού τύπου βαρηκοΐας (βαρηκοΐα αγωγιμότητας). Εξετάζει την αντίδραση ενός μυ του αυτιού στους δυνατούς ήχους.

Τις περισσότερες φορές η λύση στο πρόβλημα του ιλίγγου προκύπτει από μία λεπτομερειακή λήψη ιστορικού και μία καλή κλινική εξέταση.

Ο νυσταγμός είναι οι αυτόματες επαναλαμβανόμενες κινήσεις των οφθαλμών που οφείλονται σε βλάβη του λαβυρίνθου ή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η μελέτη του νυσταγμού γίνεται σε διάφορες θέσεις του βλέμματος και της κεφαλής. Μας ενδιαφέρουν χαρακτηριστικά όπως η φορά και η διεύθυνση των οφθαλμικών κινήσεων.

Μία συχνή πάθηση του λαβυρίνθου που μπορεί να ταλαιπωρήσει τον ασθενή. Με απλές δοκιμασίες αλλαγής της θέσης του κεφαλιού μπορεί να εκδηλωθεί ο νυσταγμός και να τεθεί η διάγνωση χωρίς μαγνητική τομογραφία ή άλλες δαπανηρές εξετάσεις.

Λάρυγγας

Το ενδοσκόπιο είναι η πλέον σύγχρονη εξέταση που προσφέρει μεγεθυμένη και καθαρή απεικόνιση των φωνητικών χορδών.  Η διάγνωση σοβαρών προβλημάτων όπως ο καρκίνος απλοποιείται. Πριν από κάθε ενδοσκόπηση χρειάζεται καλή προετοιμασία με τοπικό αναισθητικό.

Για όσους ασθενείς έχουν έντονα φαρυγγικά αντανακλαστικά, αναγουλιάζουν και δεν μπορούν να εξεταστούν από το στόμα, το εύκαμπτο ενδοσκόπιο προσφέρει τη λύση.

Οι βλάβες των φωνητικών χορδών που οφείλονται σε παλινδρόμηση όπως το υπογλωττιδικό οίδημα και η πάχυνση του οπίσθιου λάρυγγα είναι ευρήματα που ανιχνεύονται εύκολα με το ενδοσκόπιο

Ροχαλητό/Άπνοιες

Η εκτίμηση της ανατομίας του λαιμού και του φάρυγγα είναι πολύ σημαντικές στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του ροχαλητού και των απνοιών. Χρειάζεται αρκετή εμπειρία για να ανιχνευθεί το ανατομικό πρόβλημα και να προταθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Σημαντική δυναμική εξέταση που βοηθά στην εκτίμηση της τάσης του φάρυγγα να κλείνει κατά τον ύπνο. Η εξέταση χρειάζεται τη συνεργασία του/της ασθενούς.

Ακολουθήστε τον @fyrmpas-orl στο Instagram​

TOP