FORGOT YOUR DETAILS?

Ρινοπλαστική

Ο σκοπός της επέμβασης είναι η βελτίωση της αναπνοής, η βελτίωση της εμφάνισης της μύτης ή και τα δύο. Πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να βελτιωθεί η αναπνοή χωρίς να αλλάξει η εικόνα της μύτης. Η εσωτερική λειτουργία και η εξωτερική εμφάνιση της μύτης είναι αλληλένδετες.

Κλειστή ρινοπλαστική: ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος

Στην κλειστή ρινοπλαστική, ο έλεγχος και η διαμόρφωση του σκελετού της μύτης όπως το διάφραγμα και οι χόνδροι γίνεται χωρίς εξωτερικές τομές. Στην ανοικτή ρινοπλαστική, οι ίδιες εργασίες γίνονται με μία επιπλέον μικρή τομή που φαίνεται ανάμεσα στα ρουθούνια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η επούλωση είναι ομαλή και η ουλή δεν τραβά την προσοχή.

Η κύρια διαφορά μεταξύ της ανοικτής και της κλειστής μεθόδου, είναι η αποκόλληση του δέρματος από τον εσωτερικό σκελετό της μύτης.

Στην ανοικτή μέθοδο γίνεται μεγαλύτερη αποκάλυψη του σκελετού ώστε να διευκολυνθούν οι χειρουργικοί χειρισμοί αλλά η αποθεραπεία κρατάει περισσότερο και η επούλωση είναι πιο απρόβλεπτη.

Ατέλειες που δεν εμφανίζονται στην περίοδο αμέσως μετά το χειρουργείο, εμφανίζονται συχνά.

Η διάρκεια του χειρουργείου αυξάνει διότι αρκετός χρόνος αφιερώνεται στην αποκατάσταση των δομών που έχουν διαταραχθεί κατά την ευρεία αποκόλληση του δέρματος με την ανοικτή μέθοδο.

Η προσέγγισή μου

Η κλειστή ρινοπλαστική είναι πιο δύσκολη επέμβαση αλλά επιτρέπει τον άμεσο οπτικό έλεγχο του αισθητικού αποτελέσματος από την τοποθέτηση μοσχευμάτων και την τροποποίηση των χόνδρων. Το χειρουργικό αποτέλεσμα δεν μεταβάλλεται σε μεγάλο βαθμό με την πάροδο του χρόνου εφόσον ακολουθούνται οι βασικοί κανόνες. Επιπλέον η αποκόλληση των ιστών είναι πιο περιορισμένη και συνεπώς το μετεγχειρητικό οίδημα (πρήξιμο) είναι μικρότερο.

Εφαρμόζω και τις δύο μεθόδους ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Θα προτιμήσω την κλειστή ρινοπλαστική για περιπτώσεις όπου μεταξύ των άλλων χρειάζεται να ελαττωθεί η καμπούρα της μύτης ή να λεπτύνει η κορυφή, δηλαδή, για αισθητικούς κυρίως λόγους. Θα επιλέξω την ανοικτή προσπέλαση σε αρκετά στραβές μύτες, στις μετατραυματικές περιπτώσεις, στη σημαντική ασυμμετρία της κορυφής της μύτης και όταν απαιτείται καλή σταθεροποίηση των μοσχευμάτων.

 

 

Τα αποτελέσματα της επέμβασης

Η ρινοπλαστική μπορεί να προσφέρει καλύτερη αναπνοή και βελτίωση της εξωτερικής εικόνας της μύτης. Η αλλαγή στην εικόνα της μύτης μπορεί να προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση και να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του ατόμου.

Γιατί μερικά άτομα μπορεί να μην είναι ευχαριστημένα μετά το χειρουργείο;

Οι λόγοι είναι πολλοί και δεν αφορούν μόνον το τεχνικό κομμάτι της επέμβασης, δηλαδή την επιλογή των χειρουργικών παρεμβάσεων και τη σωστή εκτέλεσή τους. Η επέμβαση, από μόνη της, προκαλεί μεγάλο ψυχολογικό στρες ειδικά κατά την πρώτη μετεγχειρητική περίοδο. Αλλάζει η εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του και θα χρειαστεί αρκετός καιρός για να επέλθει η προσαρμογή στη νέα εμφάνιση.

Η δυσκολία της ρινοπλαστικής είναι ότι το τελικό χειρουργικό αποτέλεσμα εξαρτάται από απρόβλεπτες δυνάμεις επούλωσης. Στο γεγονός αυτό δεν θα αντιδράσουμε όλοι το ίδιο. Οι περισσότεροι δεν θα τις προσέξουμε καν, ορισμένοι όμως θα επικεντρώσουμε όλη μας την προσοχή σε αυτές, θα αγχωθούμε και δεν θα  μπορέσουμε να απολαύσουμε πλήρως τη γενικότερη βελτίωση της εικόνας μας.

Τέλος υπάρχουν άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τους ανατομικούς περιορισμούς που επιβάλλει η μύτη τους. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν παχύ δέρμα το οποίο θα κρύψει σε μεγάλο βαθμό τις  επιδιωκόμενες αλλαγές του σκελετού της μύτης. Συνεπώς μια “ολική επαναφορά” της μύτης σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι εφικτή. Αντίθετα, ένα λεπτό δέρμα αποκαλύπτει κάθε μικροαλλαγή που έχει επιτελεστεί χειρουργικά στη μύτη. Ενδεχομένως  ορισμένα άτομα να έχουν μεγάλες προσδοκίες  όταν “βομβαρδίζονται” με τέλειες εικόνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι προσδοκίες  είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν.

Τι προτείνω

Η μεγαλύτερη ικανοποίηση του χειρουργού ύστερα από μία ρινοπλαστική είναι να δει έναν χαρούμενο και ικανοποιημένο ασθενή.

Για να επιτευχθεί ο στόχος, χρειάζεται σωστή διάγνωση του προβλήματος, κατανόηση των αισθητικών και λειτουργικών αναγκών του ασθενούς, των δυνατοτήτων για αλλαγή (τι είναι εφικτό) και επιπλέον επιβεβαίωση της ψυχολογικής ετοιμότητας του ατόμου για μια τόσο μεγάλη αλλαγή.

Η διαμόρφωση ενός “κώδικα επικοινωνίας” με την/τον υποψήφια/ο για ρινοπλαστική είναι πολύ σημαντική για εμένα διότι θα βοηθήσει στην ευθυγράμμιση και των δύο προς τον κοινό σκοπό. Είναι αυτονόητο ότι για να αναπτυχθεί η αναγκαία επικοινωνία χρειάζονται παραπάνω από μία συμβουλευτικές συναντήσεις ώστε να μπορέσει το άτομο να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς επιδιώκει και τι προσδοκά.

 

 

 

Μετεκπαίδευση και ειδικά πρακτικά σεμινάρια:

  • post-CCT Rhinology Fellowship, Plymouth NHS Trust Hospitals,UK
  • Μετεκπαίδευση στην αισθητική και λειτουργική ρινοπλαστική/Universitätsklinikum Ulm, Γερμανία
  • 5ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής Ρινοπλαστικής με εκπαίδευση σε νωπά παρασκευάσματα, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
  • Biennial International “Milano Masterclass”: Aesthetic & Reconstructive Rhinoplasty, Milan, Italy
  • 4ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής Ρινοπλαστικής με εκπαίδευση σε νωπά παρασκευάσματα, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

 

  • Course on Facial Plastic-Reconstructive Surgery, ENT Department, University Hospital of Ulm, Germany
  • Erlanger Operationskurs “Plastisch-rekonstruktive und ästhetische Nasen und Ohrmuschelchirurgie, Blepharoplastk und Face lift”. Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenkranke der Universität Erlangen-Nürnberg, Germany

Παράδειγμα ρινοπλαστικής

Kλειστή ρινοπλαστική

Μύτη με μεγάλο ύβο και κορυφή της μύτης που δίνει την εντύπωση ότι “κρέμεται”.
Ένα έτος μετά την επέμβαση: η καμπούρα της μύτης έχει φύγει και η κορυφή της μύτης έχει στραφεί προς τα πάνω δημιουργώντας την εικόνα μιας πιο ισορροπημένης μύτης.

 

 

Aνοικτή ρινοπλαστική

Σε αυτήν την περίπτωση κρίθηκε απαραίτητο να αποκολληθεί το δέρμα της μύτης σε μεγάλο βαθμό ώστε να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στον σκελετό της. Μετά τους χειρισμούς ο ασθενής μπόρεσε να αναπνεύσει ικανοποιητικά.

 

Σχόλιο

 Η πρώτη ρινοπλαστική έγινε με στόχο την βελτίωση της εικόνας και της ρινικής αναπνοής ενώ η δεύτερη περίπτωση αφορούσε μόνο στη βελτίωση της ρινικής αναπνοής. Σε ορισμένες περιπτώσεις η λειτουργική αποκατάσταση μπορεί να έχει και αισθητικό αντίκτυπο.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη ρινοπλαστική

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία.
Το πρώτο μέλημα είναι να βελτιωθεί η αναπνοή.
Διορθώνεται το στραβό διάφραγμα.
Στη συνέχεια, μέσα από κατάλληλες τομές, εκτίθεται και τροποποιείται η ράχη της μύτης.
Εάν χρειαστούν οστεοτομές γίνονται σε αυτή την φάση.
Τέλος αποκαθίσταται η ισορροπία της μύτης με τη διαμόρφωση της κορυφής.
Το παραπάνω πλάνο αποτελεί μία γενική προσέγγιση η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες.

Τοποθετούνται ειδικά αυτοκόλλητα στη ράχη της μύτης και στη συνέχεια νάρθηκας ώστε να συγκαρατεί τα ρινικά οστά και τα μοσχεύματα.
Ο νάρθηκας περιορίζει την ανάπτυξη του οιδήματος.
Μέσα στη μύτη έχουν τοποθετηθεί μικρά απορροφήσιμα ράμματα που θα αφαιρούνται σταδιακά μετά την πρώτη εβδομάδα.
Είναι συνηθισμένο να συγκεντρώνονται κρούστες στους κόμπους των ραμμάτων που μπορεί να αφαιρεθούν με ήπιες κινήσεις και φυσιολογικό ορό.
Πολλές φορές χρειάζεται να τοποθετηθούν φύλλα σιλικόνης στο διάφραγμα τα οποία επίσης αφαιρούνται σε 1 εβδομάδα.
Πωματισμοί τοποθετούνται συνήθως για 1-2 ημέρες.
Οι άφθονες πλύσεις της μύτης με φυσιολογικό ορό εξασφαλίζουν γρήγορη αποκατάσταση της αναπνοής.
Οι τακτικοί επανέλεγχοι είναι απαραίτητοι για μια ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση.
Συστήνεται η αποφυγή έκθεσης στον ήλιο για μερικές εβδομάδες καθώς και η χρήση γυαλιών (3 εβδομάδες) όταν έχουν προηγηθεί οστεοτομίες.

Όταν είναι απαραίτητο να γίνουν οστεοτομίες μπορεί να δημιουργηθούν εκχυμώσεις γύρω από τα μάτια.
Συνήθως απορροφώνται σε 2-3 εβδομάδες.

Έχουν γίνει μελέτες που καθορίζουν τις αναλογίες μιας μύτης που θεωρείται αρμονική αλλά δεν υπάρχουν επιστημονικά κριτήρια για το “τέλειο”.
Μία μύτη μπορεί να είναι πλήρως αποδεκτή για έναν αλλά να είναι απαράδεκτη για κάποιον άλλο. Επίσης τα γενικά αισθητικά ιδεώδη μπορεί να διαφέρουν από κουλτούρα σε κουλτούρα.
Η εμφάνιση λοιπόν είναι υποκειμενική.
Οι περισσότεροι όμως μπορεί να συμφωνήσουν πότε μια μύτη είναι αρμονική και πότε όχι.
Συνεπώς η “τέλεια” μύτη είναι ξεκάθαρα προϊόν του μυαλού του καθενός  μας και του πολιτισμού στον οποίο ζει.

Οποιαδήποτε εποχή του χρόνου είναι κατάλληλη αλλά το καλοκαίρι χρειάζονται περισσότερες προφυλάξεις λόγω του ήλιου διότι μπορεί να προκληθούν αποχρωματισμοί στη μύτη.
Πιο σημαντική όμως είναι η ψυχική διάθεση του ατόμου.
Περίοδοι μεγάλων αλλαγών ή όταν παρατηρείται μεγάλη ψυχική αναστάτωση λόγω π.χ απόλυσης από την εργασία δεν είναι κατάλληλες για μια νέα μεγάλη αλλαγή στην εικόνα του εαυτού μας.
Υπό αυτές τις συνθήκες η αλλαγή του σχήματος της μύτης μπορεί να φαίνεται ως ένας τρόπος να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή μας  αλλά συνήθως φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.
Η απόφαση για το χειρουργείο πρέπει να είναι ώριμη και να λαμβάνεται χωρίς ψυχολογική πίεση.

Οι λόγοι είναι πολλοί και δεν αφορούν μόνον το τεχνικό κομμάτι της επέμβασης, δηλαδή την επιλογή των χειρουργικών παρεμβάσεων και τη σωστή εκτέλεσή τους.
Η επέμβαση, από μόνη της, προκαλεί μεγάλο ψυχολογικό στρες ειδικά στην πρώτη μετεγχειρητική περίοδο.
Αλλάζει η εικόνα που έχει κανείς για τον εαυτό του όπως τον έχει συνηθήσει αρκετά χρόνια. Το άτομο χρειάζεται αρκετό καιρό για να προσαρμοστεί στη νέα εμφάνισή του.
Η ρινοπλαστική ενέχει έναν βαθμό μη προβλεψιμότητας λόγω των δυνάμεων της επούλωσης που σπάνια μπορεί να οδηγήσει σε μικρές ατέλειες.
Όλοι οι άνθρωποι δεν θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο.
Οι περισσότεροι δεν θα τις προσέξουμε καν, ορισμένοι όμως θα επικεντρώσουμε όλη μας την προσοχή σε αυτές, θα αγχωθούμε και δεν θα  μπορέσουμε να απολαύσουμε πλήρως τη γενικότερη βελτίωση της εικόνας μας.

Ακολουθήστε τον @fyrmpas-orl στο Instagram​

TOP