FORGOT YOUR DETAILS?

Χειρουργικές επεμβάσεις

Ρινοχειρουργική

H επέμβαση γίνεται εξ ολοκλήρου μέσα από την μύτη χωρίς ουλές. Η γνώση των διαφορετικών χειρουργικών τεχνικών είναι απαραίτητη για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.

Οι εσωτερικές δομές της μύτης αποκαλύπτονται χωρίς εξωτερικές ουλές. Το άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα είναι κοντά στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται σε μύτες με σοβαρές παραμορφώσεις και προσφέρει την καλύτερη προσπέλαση στον σκελετό της μύτης.

Για να βελτιωθεί η ρινική αναπνοή χρειάζεται μερικές φορές να διορθωθεί το πλάγιο τοίχωμα της μύτης με ή χωρίς πλαστική του διαφράγματος.

Πολλά προβλήματα των ιγμορείων και των παραρρινίων κόλπων μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια ειδικών ενδοσκοπίων χωρίς εξωτερικές ουλές.

Η μέγιστη πρόσβαση σε όλα τα τοιχώματα του ιγμορείου είναι εφικτή με τη βοήθεια του ενδοσκοπίου μέσα από τη μύτη.

Ωτοχειρουργική

Η απλή διάνοιξη της τυμπανικής μεμβράνης για να αφαιρεθεί το υγρό. Γίνεται με ειδικό εργαλείο (μυριγγοτόμο).

Το ειδικό σωληνάκι από συνθετικό υλικό (σωληνίσκος αερισμού) μπαίνει στο τύμπανο μετά την τυμπανοκέντηση αφού αφαιρεθεί το υγρό. Ο σκοπός του είναι να κρατάει την τρύπα ανοικτή μέχρι να βελτιωθεί η λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας.

Η νέα ελάχιστα επεμβατική μέθοδος κλεισίματος της τρύπας του τυμπάνου χωρίς εξωτερικές ουλές, με γρήγορη και ανώδυνη ανάρρωση.

Ο κλασικός τρόπος κλεισίματος της διάτρησης του τυμπάνου με τη βοήθεια του μικροσκοπίου.

Η καθιερωμένη μέθοδος αντιμετώπισης του χολοστεατώματος. Υπάρχει η κλειστή και η ανοικτή μέθοδος. Και στις δύο περιπτώσεις η τομή κρύβεται πίσω από το αυτί.

Το ενδοσκόπιο έχει βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της αφαίρεσης του χολοστεατώματος.

Η διάνοιξη του έξω ακουστικού πόρου για να αποφεύγεται η συχνή συλλογή κυψελίδας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Παιδο ΩΡΛ

Συνήθης επέμβαση σε περιπτώσεις συχνών λοιμώξεων ή απνοιών στον ύπνο. Ο μικρός αλλά όχι αμελητέος κίνδυνος αιμορραγίας υπαγορεύει προσεκτική εκτίμηση του κόστους και του οφέλους από την επέμβαση.

Αποτελεσματική επέμβαση ελάττωσης του μεγέθους των αμυγδαλών σε παιδιά με άπνοιες στον ύπνο. Η ανάρρωση είναι γρηγορότερη και ο πόνος ηπιότερος σε σύγκριση με την κλασική αμυγδαλεκτομή. Με πράσινα βέλη φαίνονται τα τμήματα των αμυγδαλών που παραμένουν

Η αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια) γίνεται  με διαφορετικές τεχνικές όπως η αφαίρεση με αδενοτόμο και η καυτηρίαση μέσα από το στόμα. Συχνή και αποτελεσματική επέμβαση.

Η παρουσία υγρού στα αυτιά των παιδιών είναι συχνή και μπορεί να ελαττώσει την ακοή. Η αφαίρεση του υγρού και η τοποθέτηση του ειδικού σωληνίσκου βελτιώνει άμεσα την ακοή. Τα σωληνάκια θα “πέσουν” από μόνα τους.

Ορισμένα παιδιά χρειάζονται σωληνίσκους που να παραμένει μεγαλύτερο διάστημα μέσα στο τύμπανο. Οι ειδικοί αυτοί σωληνίσκοι έχουν μακρυές φλάντζες που εμποδίζουν την αυτόματη έξοδό τους.

Το κλείσιμο της τρύπας του τυμπάνου για να αποφεύγονται οι ωτίτιδες και να μπορεί το παιδί να κάνει άφοβα μπάνιο. Η επιλογή του χρόνου που θα γίνει η επέμβαση είναι σημαντική για την επιτυχία της

Μεγάλη επέμβαση που χρειάζεται στην περίπτωση του χολοστεατώματος. Στα παιδιά γίνεται προσπάθεια να διατηρείται το οπίσθιο τοίχωμα του πόρου. Έτσι αποφεύγεται η δημιουργία ανοικτής κοιλότητας που απαιτεί συχνούς και δυσάρεστους καθαρισμούς.

Στις μικρές ηλικίες, τα παιδιά βάζουν διάφορα αντικείμενα στα αυτιά ή τη μύτη τους. Μπορεί να χρειαστεί γενική αναισθησία για την ασφαλή αφαίρεσή τους.

Εμβρυικό υπόλλειμμα μπροστά στον λαιμό που μπορεί να φλεγμαίνει. Η σωστή και πλήρης αφαίρεσή της λύνει το πρόβλημα.

Εμβρυικό υπόλειμμα που μπορεί να πρηστεί και να γίνει αντιληπτό στα πλάγια του λαιμού. Η αφαίρεση της κύστης γίνεται με γενική αναισθησία.

Στα παιδιά οι διογκώσεις των λεμφαδένων είναι συχνές και αθώες. Εάν όμως τεθεί η υποψία σοβαρότερου προβλήματος, θα πρέπει να αφαιρούνται χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ογκοχειρουργική

Σύγχρονος τρόπος ελάχιστα παρεμβατικής αφαίρεσης όγκων της παρωτίδας. Δεν χρειάζεται να βρεθεί ο κύριος κλάδος του προσωπικού νεύρου γεγονός που συντομεύει την επέμβαση χωρίς να μειώνει την αποτελεσματικότητά της

Επέμβαση για την αφαίρεση όγκων παρωτίδας στην οποία κρίνεται αναγκαία η εντόπιση του κύριου στελέχους του προσωπικού νεύρου.

Η πλήρης αφαίρεση του επιφανειακού τμήματος της παρωτίδας.

Σε μεγάλους κακοήθεις όγκους της παρωτίδας θα πρέπει να αφαιρεθεί όλος ο αδένας. Η επέμβαση είναι πολύωρη και απαιτεί καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της χειρουργικής ομάδας.

Η οριστική λύση για τον προχωρημένο καρκίνο του λάρυγγα. Η απώλεια της φωνής αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους.

Μικρά καρκινώματα της γλώσσας αντιμετωπίζονται με αφαίρεση τμήματος της γλώσσας.

Σε μεγάλους όγκους της γλώσσας θα πρέπει να αφαιρεθεί η μισή γλώσσα. Η φωνή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό.

Όταν ο όγκος έχει κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες, αυτοί θα πρέπει να αφαιρεθούν. Ανάλογα με τον όγκο και την επέκτασή του, αφαιρούνται διαφορετικές ομάδες λεμφαδένων και άλλες μη λεμφαδενικές δομές όπως ο στερνοκλειδομαστοειδής μυς.

Καρκινώματα του δέρματος του προσώπου πρέπει να αφαιρούνται σε καθαρά όρια. Τα ελλείμματα που δημιουργούνται πρέπει να καλυφθούν με σωστά επιλεγμένες πλαστικές τεχνικές (κρημνούς και μοσχεύματα).

Λαρυγγεκτομηθέντες ασθενείς που δεν έχουν καταφέρει να μιλήσουν από μόνοι τους (με τον οισοφάγο) και επιθυμούν να τοποθετηθεί ειδική βαλβίδα ομιλίας.

Χειρουργική καλοήθων παθήσεων τραχήλου

Η κύστη υπάρχει στον τράχηλο από τη γέννησή μας. Μερικές φορές φλεγμαίνει και πρέπει να αφαιρεθεί.

Υπόλειμμα μιας δομής που κανονικά εξαφανίζεται μετά τη γέννησή μας. Εάν εμφανίσει  φλεγμονή τότε θα πρέπει να αφαιρεθεί.

Οι λεμφαδένες διογκώνονται για διάφορους λόγους. Η αφαίρεσή τους μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία σε αρκετές περιπτώσεις.

Ορισμένοι λαρυγγεκτομηθέντες ασθενείς αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με τη φωνητική τους βαλβίδα και επιθυμούν την αφαίρεσή τους. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία

Λύση για ασθενείς που έχει φράξει ο λάρυγγάς τους ή έχουν σοβαρές εισροφήσεις επειδή δεν μπορούν να καταπιούν με ασφάλεια ή να διαχειριστούν τα σάλια τους.

Σε μερικούς ασθενείς που έχει αφαιρεθεί ο σωλήνας της τραχειοστομίας, παραμένει ανοικτή η τρύπα της τραχειοστομίας. Υπάρχει η δυνατότητα να κλείσει η τρύπα με τοπική αναισθησία.

Έλεγχος του οισοφάγου με άκαμπτο σωλήνα και γενική αναισθησία. Χρειάζεται σε περιπτώσεις ξένων σωμάτων ή για τον έλεγχο του οισοφάγου ακριβώς πίσω από τον λάρυγγα διότι η περιοχή αυτή δεν φαίνεται καλά με το εύκαμπτο οισοφαγοσκόπιο.

Συνήθης επέμβαση σε περιπτώσεις συχνών λοιμώξεων ή απνοιών στον ύπνο

Η αφαίρεση των αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια) είναι απαραίτητη σε μερικούς ενήλικες που δυσκολεύονται με την αναπνοή τους. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Επέμβαση για τη βελτίωση του ροχαλητού και των ήπιων απνοιών. Χρειάζεται προσεκτική επιλογή των ασθενών για ένα καλό αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές.

Όταν ο αδένας διογκωθεί μόνιμα λόγω συχνών φλεγμονών ή παρουσίας λίθου πρέπει να αφαιρείται με γενική αναισθησία. Η τομή γίνεται δύο εκατοστά κάτω από την κάτω γνάθο.

Ο σωστός έλεγχος των φωνητικών χορδών γίνεται όταν ο ασθενής υποβάλλεται σε γενική αναισθησία.

Κατά την μικρολαρυγγοσκόπηση μπορούν να αφαιρεθούν πολύποδες, κοκκιώματα και να ληφθούν βιοψίες.

Στους καπνιστές οι φωνητικές χορδές μπορεί να πρηστούν και η φωνή να γίνει βραχνή και μπάσα. Η προσεκτική αφαίρεση του οιδήματος με το μικροσκόπιο μπορεί να βελτιώσει αρκετά τη φωνή.

Οι φωνητικές χορδές μπορεί να παραλύσουν ύστερα από επέμβαση στον θυρεοειδή αδένα. Η αναπνοή γίνεται δυσκολότερη. Η διάνοιξη των χορδών μπορεί να βελτιώσει την αναπνοή χωρίς να χρειαστεί τραχειοστομία.

Εμβρυικό υπόλειμμα μπροστά από το αυτί που μπορεί να φλεγμαίνει. Η σωστή και πλήρης αφαίρεσή του λύνει το πρόβλημα.

Μικροί λίθοι μπορεί να φράξουν τον πόρο του υπογναθίου αδένα προκαλώντας επώδυνες και μη διογκώσεις. Η αφαίρεση τέτοιων λίθων μπορεί να λύσει το πρόβλημα χωρίς να αφαιρεθεί ο υπογνάθιος αδένας.

Ακολουθήστε τον @fyrmpas-orl στο Instagram​

TOP